Arabella psykolog nydalen medisinske senter proff

Psykolog, PhD.

   Arabella Nuila er utdannet psykolog, spesialist i voksen klinisk psykologi, NPF (Norsk Psykologi Forening). Hun har også en doktorgrad innen Helse- og sosial psykologi fra London School of Economics (LSE). Hennes erfaring innen psykisk helsevern er meget bred, både på Distrikt psykiatrien (DPS) og inneliggende avdelinger ved Lovisenberg Diakonale sykehus, OUS, AHUS. I tillegg har hun en fulltidsstilling ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmords forebygging). Noe av det hun er mest opptatt av er helsefremmende arbeid, særlig tidlig intervensjon. Det å oppsøke hjelp før problemene blir mer omfattende har en unik helsegevinst. Hennes spisskompetanse ligger innen traumer, PTDS og kompleks PTDS, samt ulike form for angstlidelser og stressrelaterte plager, men hun har også bred erfaring med rus- og avhengighet problematikk. De behandlingsmetodene hun benytter seg mest av er blant annet metakognitive prinsipper, mentalisering, EMDR og motiverende intervju.

Arabella psykolog nydalen medisinske senter proff
placeholder bilder

ARBEIDET

Medlem av:

  • Medlem av norsk psykologi forening (NPF)

Jeg behandler:

  • Stress relaterte lidelser
  • Stress og konflikt håndtering 
  • livs belastninger 
  • Traumer
  • Post traumatisk stress lidelser 
  • Engstelse
  • Angst
  • Nedstemthet
  • Depresjon

 

PRISLISTE

Psykolog

Psykolog

60 min
1200,-kr