Tony scrubbs with signature2

Lege i spesialisering

   Tony Ho startet som allmennlege i 2014. Han har i løpet av sin medisinske karriere satt i gang spesialiseringen fra begynnelsen av, og har 1 år igjen til han blir Spesialist i Allmennmedisin. Tony startet som fastlege, legevaktslege og tilsynslege på sykehjem. Han har jobbet for Sykehuset Østfold Fredrikstad i den tiden sykehuset jobbet med overgang til det nye Sykehuset Østfold Kalnes. Der fikk han erfaring fra sykehusavdelingene nyre og dialyse, og psykiatrisk. Tony er født og oppvokst på Blystadlia i Rælingen, med opprinnelse fra Vietnam. Tony er opptatt av bredden i det medisinske spektret. Alt fra barnesykdommer til eldreomsorg, og sammenhengen mellom det og mennesket. På engelsk heter allmennmedisin også familiemedisin (Family Medicine), og for han betyr det at han ønsker å være en familielege. Der man kan stille spørsmål, få råd og anbefalinger, samt behandling. Han vil tilstrebe med å gi den støtten og hjelpen til enhver familiemedlem som trenger det.

Tony scrubbs with signature2
Tony-lege-Nydalen-medisinske-senter-behandling

ARBEIDET

EGENERKLÆRING TIL HELSEATTEST:

  • Søker skal fylle ut egenerklæring. For å spare tid kan du laste ned egenerklæringen her, fylle ut og ta med til konsultasjonen. Egenerklæringen signeres i legens påsyn.

HELSEUNDERSØKELSEN I FORBINDELSE MED HELSEATTESTER:

  • Helseundersøkelsen i forbindelse med helseattester er relativ omfattende og inkluderer blant annet test av hørsel, syn og fargesyn. Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger, mage, ører, munn og øyene. Undersøkelse av muskelkraft, reflekser, balanse, kraft og koordinasjon.

PRISLISTE

Allmennlege